“Een dag voor de start van het nieuwe schooljaar is nog voor meer dan 600 kinderen met een beperking geen plek op school”, kon je woensdag 31 augustus lezen in de krant.

Hoe kan het dat deze kinderen in de kou blijven staan? Elk kind heeft recht om zich te ontwikkelen, alle talenten te ontplooien en daarbij alle nodige ondersteuning te krijgen, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Door meer kinderen voldoende ondersteuning te bieden in het gewoon onderwijs, kan al een groot deel van het capaciteitsprobleem opgelost worden.

KVG en Gezin en Handicap pleiten ervoor om meer middelen aan te wenden om meer leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kwaliteitsvolle ondersteuning in het gewone onderwijs te bieden.  Als meer kinderen en jongeren naar een gewone school in de buurt  kunnen gaan, wordt tegelijkertijd ook het probleem van het leerlingenvervoer aangepakt.