Over ons

Welkom bij de KVG-groep! Wij zijn een warme vereniging van en voor mensen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. De KVG-groep heeft vele gezichten en werkingen. Dé constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk.

Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.

Onze eigenheid bestaat erin dat wij – vanuit die ambitie – eigentijdse begrippen als emancipatie, zelfbeschikkingsrecht, actief burgerschap, participatie, kwaliteit van bestaan, inclusie, … een invulling geven vanuit de concrete praktijk, vanuit het dagdagelijks contact met mensen met verschillende handicaps en hun netwerk!

Hoe zien onze leden ons? Als een warme vereniging die met open armen klaarstaat voor iedereen!

Deze vzw’s en diensten vormen de KVG-groep:


AbsoluutGezin en Handicap, KVG vzwKVG-Vorming vzwJKVG en de diensten BUDDYHannibal vakantiesSociaal dienstbetoon, SOS Vrijwilligers en Vraagwijzer.

Ben je benieuwd naar onze volledige aanbodsbrochure? Deze vind je hier terug: Aanbodsbrochure KVG-Groep

Jouw vraag komt terecht bij experten als je een beroep doet op deze diensten!

Visie

De werking van KVG is gestoeld op onze missie en visie. Daarin staan inclusie en het recht van personen met een handicap om zelf beslissingen te nemen, centraal.

Christelijke inspiratie

Iedereen die zich kan vinden in onze basisvisie is welkom bij KVG, ongeacht je inspiratie, godsdienst of levensbeschouwing.

Historiek

De KVG-groep vond zijn oorsprong in 1945 en kende sindsdien heel wat groei.

Hier kan je onze historiek nalezen.

Theme by Anders Norén