Privacyverklaring

De privacy van onze leden is van het grootste belang voor KVG. We houden ons dan ook strikt aan de regels van de GDPR (General Data Protection Regulation).

KVG

De KVG-groep bestaat uit verschillende deel-vzw’s. De ledenbeweging en gegevensverzameling wordt gecentraliseerd bij KVG-Vorming vzw.

KVG-Vorming vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen

03 216 29 90

ledenbeweging@kvg.be

Persoonsgegevens

KVG verwerkt persoonsgegevens over jou als je aangesloten bent als lid en gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt op moment van inschrijving, we verzamelen dus geen bijkomende gegevens over jou zonder jouw medeweten.

De persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Handicap
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in kader van de vrijetijdstrajectbegeleiding

 • Handicap
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in kader van het sociaal dienstbetoon

 • Handicap
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Rijksregisternummer
 • Gegevens over de beroepszaak waarvoor een dossier werd geopend

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in kader van de dienstverlening van absoluut vzw

 • Handicap
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Rijksregisternummer
 • Informatie over je persoonlijk assistentiebudget of persoonsvolgend budget
 • Gegevens over de geboden begeleiding

Doel verwerking persoonsgegevens

KVG gebruikt de verzamelde gegevens om haar diensten te kunnen verlenen, het aanbod te analyseren en te verbeteren en de leden te informeren via zowel gedrukte als digitale communicatie.

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wordt verzameld in kader van de vrijetijdstrajectbegeleiding, het sociaal dienstbetoon of de dienstverlening van absoluut vzw heeft strikt betrekking op de geboden ondersteuning en wordt onder geen beding gedeeld met andere diensten binnen de KVG-groep of daarbuiten.

Beschikbaarheid van persoonsgegevens

Onze ledendatabank wordt verwerkt in het programma Infad. Verschillende deel-vzw’s maken hier gebruik van, maar er is een strikte scheiding van de gegevens en een duidelijke structuur in de zichtbaarheid en beschikbaarheid van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die bij verschillende deel-vzw’s gehanteerd worden (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres) worden wel gedeeld: zo is er in het geval van een verhuizing slechts één aanpassing nodig om alle deel-vzw’s waar de persoon in kwestie lid is op de hoogte te stellen.

Een vrijwilliger met toegang tot de ledenbeweging van zijn lokale afdeling kan in geen geval informatie raadplegen over de dienstverlening van sociaal dienstbetoon of absoluut vzw.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen via het onderstaande contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. KVG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe lang we gegevens bewaren

KVG zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Van ex-leden en overleden leden bewaren we de gegevens gedurende een termijn van 5 jaar. Zoals hoger vermeld werken we met een geïntegreerd systeem wat maakt dat we de gegevens gedurende langere tijd beschikbaar moeten houden (bijvoorbeeld ingeval van beroep op een rechtszaak door het sociaal dienstbetoon).

Delen met anderen

KVG verstrekt geen enkele persoonsgegevens aan derden. Dit kan enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

KVG gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

KVG neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het nummer 03 216 29 90 of via mail communicatie@kvg.be.

Theme by Anders Norén